Treziti-va „martori”: ati fost pacaliti

EREZIILE “MARTORILOR LUI IEHOVA”
TREZIŢI-VĂ “MARTORI” AŢI FOST PĂCĂLIŢI

1.”MARTORII LUI IEHOVA” sînt păcăliţi de către conducătorii organizaţiei că ei vor moşteni paradisul pămîntesc , dar biblia spune clar că carnea si sîngele nu va moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 1Cor. 15:50
2.” MARTORII LUI IEHOVA” NU SINT CREŞTINI. A fi creştin inseamnă a avea UNGEREA Duhului Sfint. Creştinismul vine de la Cristos =Mesia= Unsul. Martorii sînt păcăliţi cu invăţătura despre cei 144000 despre care spun ei că vor domnii în cer cu Isus şi că doar aceştia au nevoie de ungere.
3 „MARTORII” nu sînt părtaşi ai noului legămînt din cauza că nu iau CINA DOMNULUI, adica nu se impărtăşesc cu trupul şi sîngele lui Isus pentru că au fost păcăliţi că doar cei 144000 pot lua cina.
„Isus deci le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu mîncaţi trupul Fiului Omului şi dacă nu beţi sîngele Lui, n-aveţi viaţă în voi înşivă.Cine mănîncă trupul Meu şi bea sîngele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de la urmă. IOAN 6:53,54
„Apoi a luat un pahar şi mulţumind, li l-a dat zicînd: „Beţi toţi din el căci acesta este sîngele Meu, al legămîntului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.”MATEI 26:27,28
4. Biserica lui Cristos este trupul lui Cristos al cărui cap este Cristos. De aici rezultă că biserica este un organism viu si nu o organizaţie religiosă.” Martorii” sînt o organizaţie religioasă care prin reviste colorate răstălmăcesc mesajul evangheliei şi îşi îndoctrinează membri cu invăţături nascocite din inţelepciunea lumii, dar n-au cunoscut inţelepciunea lui Dumnezeu (Isus)
5. Organizaţia „ martorilor” aparţine de BABILONUL CEL MARE care duce oamenii în rătăcire şi despre care Dumnezeu spune ca va pierii la timpul stabilit de EL. Iehova spune: IEŞIŢI DIN BABILONIA CA SĂ NU FIŢI DISTRUŞI IMPREUNĂ CU EA.
6.”MARTORII SPUN CĂ VIAŢA VEŞNICĂ CONSTĂ IN A ACUMULA CUNOŞTINŢE TEORETICE DESPRE IEHOVA ŞI ISUS. Citez traducerea „martorilor”:Ioan 17.3 „Aceasta inseamnă viaţa veşnică: ca ei să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat şi despre acela pe care l-ai trimis tu Isus Cristos” Dar biblia spune ca viaţa veşnică constă in al cunoaşte pe singurul Dumnezeu adevărat şi pe cel pe care l-a trimis adică pe Isus Cristos. Pe Dumnezeu nu il poţi cunoaşte doar prin acumularea de cunoştinţe teoretice ci cunoasterea vine prin revelaţia Duhului Sfint despre identitatea Tatălui şi al Fiului. Este o mare diferenţă între asimilarea de cunostinţă despre o persoană s-au intîlnirea cu persoana si cunoaşterea persoanei printr-o relaţie personală . Odata Isus a întrebat ucenicii săi :”Cine zic oamenii că sint Eu, Fiul omului? Ucenicii au răspuns : Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii spun că eşti Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre proroci.” Şi atunci Isus a întrebat : dar voi cine spuneţi că sînt Eu? Petru răspunzînd a zis :”Tu eşti Cristosul (UNSUL ) Fiul Dumnezeului Celui viu”. Atunci Isus a spus: fericit esti Petru pentru ca nu carnea şi sîngele ţi-a descoperit aceste lucruri ci Tatăl Meu care este în ceruri. Matei 16.13-17 Din această relatare puteam vedea ca Petru il cunostea pe Isus nu doar în mod natural ci el era în posesia unei descoperiri din partea Tatălui ceresc. In aceste versete găsim secretul creştinismului. Crestinii adevarati sînt invăţaţi de Dumnezeu despre identitatea lui Isus si despre realitatea lumii spirituale si nu au nevoie de reviste bazate pe înţelepciunea lumii ca să-l cunoască pe Tatăl şi pe Fiul.
„Dar voi aveţi UNGEREA din partea Celui Sfînt şi ştiţi toate” 1Ioan 2.20
„Cît despre voi, UNGEREA pe care aţi primit-o de la El rămîne în voi şi nu aveţi nevoie să vă înveţe cineva ; ci după cum ungerea lui vă invaţă despre toate şi este adevărată şi nu este o minciună, rămîneţi în el, după cum v-a învăţat ea.” 1 Ioan 2.27
Dar cum vor înţelege „martorii” aceste lucruri dacă doctrina lor îi învaţă că ei nu trebuie să fie născuţi din nou ? „Martorii fac parte din categoria acelora care „totdeauna invaţă şi nu pot ajunge niciodată la cunoştinţa adevărului” 2 Timotei 3.7

 

[articol preluat integral, un comentariu de Vandor Emil, pe saitul altermedia.ro]

Anunțuri

Un răspuns to “Treziti-va „martori”: ati fost pacaliti”

 1. Victor Says:

  Stimati autori vreau sa va spun, ca ceia ce scrieti este redat foarte tendentios si neadevarat TOTAL!!!. Nu stiu daca veti publica aceasta acest material, dar incerc sa aratam ca nu este adevarat ce scrieti.Mai jos voi raspunde, folosind textele din Biblia Ortodoxa 1. Cu privire la mostenirea pamantului. Vedeti Psalmul 36:29 ‘Iar drepţii vor moşteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el.” Deci viata vesnica va fi pe pamant si vor locui,cum spune Biblia cei depti. Textul de la 1 Cor. 15;50 se refera numai la cei 144000, care vor domni in cer cu Isus (turma mica -Luca 12:32 „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia. „. Dar Isus spune ca are si alte oi (vezi Ioan 10:16 -„Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.”)
  2. Nu sunt crestini. Martorii lui Iehova sunt adevaratii crestini, deorece i-l urmeaza cu adevarat pe Cristos indeplinind poruncile lui, care i le-a dat Iehova. Iata cateva criterii din care se vede ca martorii lui Iehova sunt adevaratii inchnatori a lui Dumnezeu. 1.Slujitorii lui Dumnezeu îşi bazează învăţăturile pe Biblie. Chiar Biblia afirmă: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi utilă ca să înveţe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet echipat pentru orice lucrare bună“ (2 Timotei 3:16, 17). În plus, apostolul Pavel le-a scris colaboratorilor săi creştini: „Când aţi primit cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-aţi auzit de la noi, l-aţi acceptat nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu“ (1 Tesaloniceni 2:13). Aşadar, convingerile şi conduita celor care practică religia adevărată nu se bazează pe idei sau pe tradiţii omeneşti, ci pe Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, Biblia.
  7 Isus Cristos şi-a bazat învăţăturile pe Cuvântul lui Dumnezeu, lăsându-ne astfel un model. Într-o rugăciune adresată Tatălui său ceresc, el a zis: „Cuvântul tău este adevăr“ (Ioan 17:17). Isus a crezut în Cuvântul lui Dumnezeu, iar tot ceea ce preda era în armonie cu Scripturile. El obişnuia să spună: „Este scris“, iar apoi cita un verset biblic (Matei 4:4, 7, 10). În mod asemănător, slujitorii lui Dumnezeu din prezent nu le predau altora idei personale. Ei sunt convinşi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi îşi bazează învăţăturile pe ceea ce este scris în această carte. 2. Cei care practică religia adevărată i se închină numai lui Iehova şi fac cunoscut numele său. Isus a declarat: „Lui Iehova, Dumnezeul tău, să te închini şi numai lui să-i aduci un serviciu sacru“ (Matei 4:10). Prin urmare, slujitorii lui Dumnezeu se închină numai lui Iehova. Ei îi învaţă pe alţii despre numele adevăratului Dumnezeu şi despre personalitatea lui. Această activitate de instruire face parte din închinarea lor. În Psalmul 83:18 se spune: „Numai Tu, al cărui Nume este DOMNUL [Iehova, NW; vezi nota introductivă din Biblia Cornilescu], Tu eşti Cel-Prea-Înalt peste tot pământul!“ Isus ne-a arătat prin exemplul său cum trebuie să-i ajutăm pe alţii să-l cunoască pe Dumnezeu. Iată ce a spus el într-o rugăciune: „Le-am dezvăluit numele tău oamenilor pe care mi i-ai dat din lume“ (Ioan 17:6). Şi adevăraţii închinători din prezent îi învaţă pe alţii despre numele lui Dumnezeu, precum şi despre scopurile şi calităţile sale. 3.Slujitorii lui Dumnezeu manifestă o iubire sinceră şi dezinteresată unii faţă de alţii. Isus a spus: „Prin aceasta toţi vor şti că sunteţi discipolii mei, dacă aveţi iubire între voi“ (Ioan 13:35). Creştinii din secolul I au avut o astfel de iubire. Iubirea divină depăşeşte barierele rasiale, sociale şi naţionale şi îi uneşte pe oameni într-o fraternitate foarte puternică (Coloseni 3:14). Membrii religiilor false nu se bucură de astfel de legături de iubire. De ce? Deoarece se ucid între ei din cauza diferenţelor naţionale sau etnice. Adevăraţii creştini nu ridică armele împotriva fraţilor lor de credinţă sau împotriva altora. Biblia spune: „Copiii lui Dumnezeu şi copiii Diavolului se evidenţiază prin următorul fapt: Oricine nu practică dreptatea nu provine din Dumnezeu, nici cel care nu îşi iubeşte fratele. . . . Să ne iubim unii pe alţii; nu precum Cain, care provenea din cel rău şi şi-a înjunghiat fratele“. — 1 Ioan 3:10–12; 4:20, 21.
  10 Cu siguranţă, iubirea autentică înseamnă mult mai mult decât a nu-i ucide pe alţii. Adevăraţii creştini îşi folosesc cu altruism timpul, energia şi resursele pentru a se ajuta şi încuraja reciproc (Evrei 10:24, 25). Ei îşi ajută fraţii de credinţă în timpuri grele şi sunt cinstiţi în relaţiile cu alţii. De fapt, ei aplică în viaţă sfatul biblic ‘de a face ce este bine faţă de toţi’. — Galateni 6:10.
  4.Adevăraţii creştini îl acceptă pe Isus Cristos drept mijlocul de salvare oferit de Dumnezeu. Biblia declară: „Nu există salvare în nimeni altul, căci nu există alt nume sub cer care să fi fost dat printre oameni prin care trebuie să fim salvaţi“ (Faptele 4:12). Aşa cum am învăţat în capitolul 5, Isus şi-a dat viaţa ca răscumpărare pentru oamenii ascultători (Matei 20:28). Mai mult decât atât, Isus este uns de Dumnezeu Rege al Regatului ceresc care va domni peste întregul pământ. Dumnezeu ne cere să ascultăm de Isus şi să aplicăm învăţăturile Fiului său pentru a primi viaţă veşnică. În Biblie se spune: „Cel care exercită credinţă în Fiul are viaţă veşnică; cel care nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa“. — Ioan 3:36.
  5.Adevăraţii închinători ai lui Dumnezeu nu fac parte din lume. Când a fost dus înaintea conducătorului roman Pilat pentru a fi judecat, Isus a spus: „Regatul meu nu face parte din această lume“ (Ioan 18:36). Indiferent în ce ţară trăiesc, adevăraţii continuatori ai lui Isus se supun Regatului ceresc, păstrând o strictă neutralitate faţă de acţiunile politice ale lumii. Închinătorii lui Iehova nu se implică în conflictele ei, dar nici nu se amestecă în deciziile altora de a adera la un partid politic, de a candida la un post guvernamental sau de a vota. Însă, chiar dacă sunt neutri din punct de vedere politic, adevăraţii închinători ai lui Dumnezeu respectă legile ţării în care trăiesc. De ce? Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu le porunceşte ‘să fie supuşi autorităţilor superioare’, adică autorităţilor guvernamentale (Romani 13:1). Totuşi, dacă li se cere să facă ceva care este în contradicţie cu normele lui Dumnezeu, închinătorii adevăraţi imită exemplul apostolilor, care au spus: „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu ca stăpânitor decât de oameni“. — Faptele 5:29; Marcu 12:17.
  6.Adevăraţii continuatori ai lui Isus predică Regatul lui Dumnezeu drept unica speranţă a omenirii. Isus a prezis: „Această veste bună a regatului va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile; şi atunci va veni sfârşitul“ (Matei 24:14). În loc să-i încurajeze pe oameni să se îndrepte spre conducătorii umani pentru a găsi soluţii la problemele lor, adevăraţii continuatori ai lui Isus Cristos predică Regatul ceresc al lui Dumnezeu drept unica speranţă a omenirii (Psalmul 146:3). Isus ne-a învăţat să ne rugăm pentru acest guvern perfect: „Să vină regatul tău. Să se facă voinţa ta, precum în cer, aşa şi pe pământ“ (Matei 6:10). Cuvântul lui Dumnezeu a prezis că acest Regat ceresc ‘va sfărâma şi va nimici toate [aceste] împărăţii [din prezent], dar el însuşi va dăinui pentru totdeauna’. — Daniel 2:44.
  14 Pe baza lucrurilor pe care tocmai le-am analizat, întreabă-te: Ce grupare religioasă îşi întemeiază toate învăţăturile pe Biblie şi face cunoscut numele lui Dumnezeu, Iehova? Membrii cărei religii manifestă iubire divină, exercită credinţă în Isus, se păstrează separaţi de lume şi predică Regatul lui Dumnezeu drept unica speranţă a omenirii? Care grupare religioasă de pe pământ se conformează tuturor acestor cerinţe? Dovezile arată cu claritate că Martorii lui Iehova. — Isaia 43:10–12.
  3. Cu privire ca nu se impartasesc. La fel nu este adevarat, deorece in legamant cu Isus sunt doar cei 144000. La prima cina au participat numai cei fideli-11 apostoli. Este un subiect care necesita o clarificare mai larga.
  4. Prin faptul ca Martorii lui Iehova indeplinesc porunca de a predica pe tot pamntul. Acum in 236 de tari si teritorii. Si se indeplineste profetia de la Matei 24:14 „Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.”
  (va urma)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: